Hva er Avis i Skolen?

Disse avisene står bak Avis i Skolen Hordaland.

Medlemsaviser i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak AiS. MBL er paraplyorganisasjonen for landets lokale avisforeninger.

Avis i Skolen Hordaland blir drevet av medlemsavisene i Hordaland Avis- og medieforening,

AiS er begrunnet i avisenes samfunnsrolle, og står utenfor den kommersielle konkurransen avisene imellom.

 Avis i Skolen (AiS) skal bidra til en god skole der bruk av aviser og andre medier fremmer dagsaktuell undervisning, i tråd med skolens formål.

Avis i Skolen skal arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, for å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

AiS ble organisert som egen landsomfattende virksomhet i 1971 med formål å etterutdanne og kurse lærere, og å utgi læremateriell.

AiS gir ut undervisningsmateriell med serien "Avis - et massemedium" som hovedhefter.

AiS skal fremme leseevne og leselyst, avis.- og mediekunnskap, og bruk av avis som læremiddel i en nåtidsrelatert og aktuell skole.

AiS samarbeider med lærere, skoler og offentlige myndigheter om kurs, veilednings- og materielltilbud.

Sentralt: AiS/Mediebedriftene:
Mediebedriftene utvikler og samkjører virksomheten på landsbasis, og har informasjonsansvar overfor aviser og skoler i regioner uten egen AiS-konsulent.

Lokalt: Regionale AiS-konsulenter
AiS-konsulentene planlegger og gjennomfører tiltak i regionene. AiS-konsulenten har også ansvar for utvikling av kurs og materiell, og for kontakt med lokale AiS-instruktører.

AiS-instruktører:
AiS-instruktører er lærere med frilanstilknytning til Avis i Skolen. Instruktørene bidrar med undervisningsopplegg, kurs for lærere, informasjon på foreldremøter o.l.

Skolekontakter i avisene
Medlemsavisene utnevner en kontaktperson som arbeider for kontakt mellom egen avis og skoleverket. Avisene har ulike tilbud. Noen tar i mot klassebesøk, eller har opplegg for å besøke skoleklasser. De fleste avisene tilbyr gratis klassesett for en avgrenset periode til bruk i undrevisningen.

AiS-kontaktutvalg
Hver region med egen konsulent har et styre, eller et kontaktutvalg, som utnevnes av medlemmer i de lokale avisforeningene.

På forsiden

Nettredaktør: Johannes Bøyum. Publiseringsverktøyet er utviklet av Eivind Bøyum.
Opphavsrett © 2018 Avis i Skolen Hordaland.

Warning: mysql_close(): 7 is not a valid MySQL-Link resource in /customers/9/d/4/ais-vest.net/httpd.www/classes/mysql_class.php on line 33